Dorota


Kiedy drogą szła piechota,
To z uśmiechem swym Dorota
Otworzyła ścieżaj wrota,
W pierwszej czwórce poszła w świat.
 
I jak stoi gdzieś w żołnierskiej
Starodawnej tej piosence,
To dziewczęce swoje serce
W Agrykoli dała nam.
 
Bo Dorota roześmiana
Ma dla wszystkich jasny wzrok,
Przed Dorotą zakochana
Wiara daje równy krok.
Przed Dorotą, przed Dorotą
Baczność i na prawo patrz!
Z gdy skinie główką złotą,
W piekło, w ogień za nią skacz!
 
Agrykoli stromą drogą,
Oko w oko stając z wrogiem,
Dziś szeregi idą młode,
By Ojczyźnie służyć krwią.
 
Od pomnika króla Jana
Idzie nasza wiara szara,
Śpiewa w wieczór, śpiewa z rana
Dorocie piosnkę swą.
 
Bo Dorota roześmiana…