KRAKÓW KALENDARZ DZIEJÓW

OKRES IV - OD POCZATKU XX w. DO DZIŚ

1900 r - w podkrakowskich Bronowicach odbyło się słynne wesele młodopolskie L. Rydla  i J. Mikołajczykówny. Wydarzenie to stanowi temat słynnego dramatu S. Wyspiańskiego "Wesele".
1901 r - otwarto wodociągi miejskie
1901 r - w mieście kursują pierwsze elektryczne tramwaje

1902 r - wchodzi w życie idea tzw. Wielkiego Krakowa. Ma to miejsce w okresie rządów prezydenta Julisza Lea wielkiego propagatora poszerzenia miasta. U schyłku XIX wieku i na początku XX wieku Kraków dusił się w swych granicach. Z jednej strony przeszkadzał fakt że miasto było zamknięte tzw. linią akcyzową  /stąd rogatki do poboru opłat na drogach wylotowych z miasta / z  drugiej zaś strony  przeszkodą blokującą rozwój terytorialny i budowlany Krakowa był fakt posiadania przez miasto wciąż czynnych fortyfikacji wojsk austriackich. Wały i forty opasujące miasto pierścieniem umocnień  / dzisiejsza Aleja Trzech  Wieszczów oraz rejon Grzegórzek / zostały wskutek argumentacji przesunięte. W ten sposób  powstała  możliwość wchłonięcia przez miasto nowych terenów pod rozwój i budowę. W 1910 przyłączono do Krakowa szereg gmin i obszarów dworskich jak: Zakrzówek, Kapelankę, Dębniki, Rybaki, Półwsie Zwierzynieckie, Zwierzyniec, Czarną Wieś, Kawiory, Nową Wieś Narodową, Łobzów, Gramatykę, Krowodrzę, Grzegórzki, Piaski oraz część Prądnika Białego i Czerwonego oraz Olszy. Z obszaru tego utworzono 10 dzielnic. W 1911 roku przyłączono jeszcze Ludwinów, Dąbie, Beszcz, Głębinów. W 1912 roku przyłączono Płaszów a w 1915 roku miasto Podgórz

1902 r  - uważa się że w tym roku rozpoczęło trochę nieformalnie działalność Muzeum Etnograficzne. Jego siedzibą od 1947 roku jest ratusz kazimierski  przy Placu Wolnica.

1903 r - rodzina zmarłego kolekcjonera Emeryka Hutten- Czapskiego przekazuje gminie na własność całość kolekcji. Od tej chwili zbiory stają się częścią pierwszego na ziemiach polskich Muzeum Narodowego.

1904 r - prezydentem miasta został Juliusz Leo
1904 r - Stanisław  Wyspiański projektuje strój dla słynnego krakowskiego Lajkonika.
1905 r -  powstaje pierwszy polski kabaret "Zielony Balonik" - jest to szczyt okresy tzw. Młodopolskiego
1905 r - Austriacy opuszczają koszary na Wawelu. 
1906 r - powstanie pierwszych klubów sportowych "Cracovii" i "Wisły"
1907 r - rozpoczyna działalność pierwsze w Krakowie kino Cyrk Edison
1910 r - na Placu Matejki staje Pomnik Grunwaldzki. Uroczystość jest pretekstem a Kraków  staje się widownią  imprez o charakterze  niepodległościowym i patriotycznym. 
1910 r - powstaje  Towarzystwo Strzelec pod wodzą Józefa Piłsudskiego będące późniejsza kuźnią kadr Legionów Polskich.
1910-1912 r - zasypanie i zasklepienie Rudawy płynącej dzisiejszymi ul.  Piłsudskiego i Retoryka i zmiana jej koryta
1910-1915 r  - w Niepołomicach pod Krakowem powstaje 14 - to metrowej wysokości kopiec. Usypano go z okazji 500 - lecia zwycięstwa pod Grunwaldem.

1911 r.- Barbarzyńcy i wandale austriaccy opuszczają całkowicie zdewastowany przez siebie zamek królewski oraz  całe wzgórze wawelskie. Ze składek społeczeństwa polskiego / 3 300 000  koron / oraz obietnicę budowy koszar dla wojska austriackiego w innym miejscu opuścili oni to święte polskie wzgórze.

1912 r -  powstają kina Wanda i Uciecha

1914 r - z krakowskich Oleandrów wyrusza I Kompania Kadrowa. W okresie I Wojny Światowej Kraków jest głównym ośrodkiem politycznym Polski. To tutaj  działa Naczelny Komitet Narodowy. 

1915 r -  samodzielne dotąd miasto Podgórze zostaje włączone administracyjnie do Krakowa. Od tej pory Kraków zlokalizowany jest po obu stronach Wisły.

1917 r - podczas prac konserwatorskich odkryto na Wawelu, najstarsza świątynię na ziemiach polskich. Świątynia Św. Św. Feliksa i Adaukta pochodzi z przełomu X i XI w i wykonana jest z surowego łupanego kamienia. W pobliżu rotundy w późniejszych latach odkryto szczątki prawdopodobnie najstarszego wawelskiego palatium. Budowla miała kształt prostokąta

1917 r - Komunalna Kasa Oszczędności wykupuje teren Lasku Wolskiego - 350 ha i ofiarowuje go miastu.

1918 r - Kraków wolny -- koniec I Wojny Światowej, krakowianie rozbrajają wojska okupacyjne. 1 października austriacki komendant miasta gen. Benigni przekazuje władzę polskiemu generałowi Bolesławowi Roi.

1919 r - otwarcie Akademii Górniczej
1923 r - przez Kraków przetacza się fala strajków robotniczych. Mówi się nawet o tzw. Powstaniu krakowskim.
1925 r - powstaje Instytut Leczenia Radem
1926 r - powstaje pierwsza w Krakowie radiostacja
1927 r - sprowadzenie z Paryża zwłok Juliusza Słowackiego

1927 r - Antoni Wasilewski rzuca hasło zorganizowania dorocznego konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Ten zwyczaj przetrwał do dziś a wiele z wykonanych prac to prawdziwe arcydzieła. Najpiękniejsze z nich   znd. się  w  Muzeum Historycznym  Miasta Krakowa.

1927 r -  codziennie przez radio o godz. 12  z Wieży Mariackiej transmitowany jest w eter hejnał.

1928 r - w Lasku Wolskim powstaje krakowski ogród zoologiczny popularne ZOO. Wcześniej małe ZOO znajdowało się w Parku Krakowskim otwarte w 1885 r przez rajcę miejskiego S. Rehmana.

1928 r - powstał Aeroklub Krakowski - druga tego typu organizacja w owych czasach w Polsce.
1932 - 1934  r - ołtarz Wita Stwosza jest restaurowany
1933 r - w 250 rocznicę odsieczy wiedeńskiej na krakowskich Błoniach ma miejsce spektakularna parada z udziałem Marszałka Józefa Piłsudskiego i rządu RP.
1935 r - umiera Marszałek Polski  Józef Piłsudski. Zwłoki zostają złożone na Wawelu a jego pogrzeb staje się wielką manifestacją narodową. W tym też roku zapada decyzja o sypaniu Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu.
1936 - 1937 r - fala wystąpień i strajków robotniczych w Krakowie, organizowanych przez PPS.

1939 r - z inicjatywy Polskiej Akadmii Umiejętności i "Ilustrowanego Kuryera Codziennego" archeolodzy przeprowadzają prace wykopaliskowe w kopcu Krakusa. W sumie nie znaleziono tego czego się spodziewali badacze. Odkopano jedynie pień dębu wokół którego sypano kopiec, brązową spinkę awarską z VII w.n.e. Na podstawie tego znaleziska ustalono prawdopodobną datę powstania kopca - VII wiek. Znaleziono też trochę monet z różnego okresu jak i guzików.

1939 - 6 września - do Krakowa około godziny 6.00 wkraczają pierwsze oddziały Wehramchtu z 8 i 17 korpusu gen. Ernsta Buscha i gen. Wernera Kienitza wchodzących w skład 14 armii dowodzonej przez gen. płk. Wilhelma Lista. Tuż za oddziałami wojska wkracza do miasta sztab I Grupy Operacyjnej  Policji Bezpieczeństwa I Służby Bezpieczeństwa / I Einsatzgruppe Sipo und SD /oraz jej dowódca SS - Brigadenfuhrer Bruno Streckenbach. To może oznaczać tylko jedno " LATA NIEWOLI" Druga Wojna Światowa rozpoczyna się od barbarzyńskiej napaści Niemców hitlerowskich i Związeku Sowieckiego. Kraków zostaje zajęty przez hitlerowców. Na Wawelu zasiada Gubernator Hans Frank a miasto staje się stolicą tzw. Generalnej Guberni. Rozpoczynają się lata "mrocznej nocy" okupacyjnej. Te dzieła sztuki których nie ukryto są rabowane. Okupant niszczy dorobek wielu dziesiątek pokoleń. Szczególnie cierpi Kazimierz wraz ze swoją żydowską kulturą. Tu faszystowscy wandale niszczą i rujnują bezpowrotnie wszystko co żydowskie. 6 XI 1939 r. ma miejsce "Sonderaktion Krakau"- aresztowano wtedy 183 wybitnych polskich uczonych w budynku Collegium Novum  Niemcy kradną bezcenne zabytki polskiej kultury a inne symbole polskości niszczą. Ich plan jest jasny - Kraków ma być miastem niemieckim, Polacy mają jako siła robocza zostać przesiedleni do Podgórza, natomiast żydzi wymordowani. Żydowskie miasto Kazimierz traci swoje najcenniejsze zabytki. Żydowskie zabytkowe cmentarze i miejsca kultu zostają sprofanowane.  Codzienność okupacyjna to terror, walka z okupantem i bitwa o przetrwanie polskiej państwowości. Już w  1939 roku powstają struktury podziemnego państwa polskiego oraz zbrojnego podziemia ZWZ i AK. Krakowskie budynki użyteczności publicznej i akademie stają się siedzibami władz okupacyjnych. Tak więc swoje przeznaczenie zmienia: Collegium Novum na Urząd Statystyczny Generalnego Gubernatorstwa, Pałac pod Baranami na Szefostwo dystryktu krakowskiego, Dom im. J. Piłsudskiego na Dowództwo SS i Policji, Budynek AGH na rząd GG, Biblioteka Jagiellońska na Bibliotekę Państwową GG, Collegium  Maius na  Instytut Pracy na Wschodzie, budynek PAU na Bibliotekę Miejską i Bibliotekę NSDAP, "Nawojkę" na Bund Deutscher Madel, Gmach przy Placu Szczepańskim 9 na siedzibę NSDAP, Poczta Główna na Niemiecką Pocztę Wschodnią, Teatr im. Słowackiego na Teatr Państwowy GG, Muzeum Narodowe przy ul. 3 Maja na Kasyno, Dom Śląski przy ul. Pomorskiej na siedzibę Gestapo, Pałac Prasy na Wydawnictwo Prasowe Kraków - Warszawa.

1941 r - powstaje getto żydowskie w Podgórzu - następnie spacyfikowane w  latach 1942 - 1943
1942 r - hitlerowcy zakładają w Płaszowie obóz pracy przymusowej dla ludności żydowskiej. Stąd też wywożono Żydów i Polaków  do obozów  koncentracyjnych

1945 r - Niemcy opuszczają Kraków przy okazji wysadzając mosty na Wiśle. Do miasta wkraczają  sowieckie wojska. Rządy w Polsce przejmują na  44 lata komuniści. Rozpoczynają się "czystki " przeprowadzane przez NKWD i UBP. Mają miejsce aresztowania, morderstwa i wywózki do obozów / w głąb ZSRR / działaczy niepodległościowych, inteligencji, żołnierzy podziemia zbrojnego "Polski Walczącej" i wielu niewinnych ludzi. 

1945 r - uratowanie zaminowanych  przez Niemców niektórych części miasta dzięki ofiarności żołnierzy i wywiadu Armii Krajowej

1947 r -  po farsie wyborów , władze komunistyczne wspomagane przez sowiecki aparat bezpieczeństwa NKWD i podległy mu Urząd Bezpieczeństwa Publicznego decydują się na rozbicie tzw. krakowskiej reakcji. Powołuje się  komisję do spraw budowy Nowej Huty. Na podstawie  tej decyzji powstaje zakład metalurgiczny im. Lenina i miasto Nowa Huta. Kraków  staje się wtedy centrum imigracji ludności napływowej. Bezpowrotnie pod budowę zostają oddane żyzne tereny rolnicze  leżące na północny wschód od Krakowa. W ten oto sposób komuniści rządzący Polską a zależni od Kremla  ukarali  miasto i mieszkańców za jego patriotyczna postawę. Urzędy bezpieczeństwa UBP, Milicji Obywatelskiej i innych służby wspomagających aparat przemocy  zajmują budynki w zachodniej części miasta / dzisiejsza ul. Królewska i Pomorska / W okresie okupacji hitlerowskiej właśnie tam znajdowała się dzielnica niemiecka oraz hitlerowska kaźnia Gestapo przy ulicy Pomorskiej.

1949 r i w latach następnych - podczas prac ziemnych przy budowie Nowej Huty archeolodzy natrafili  na wiele interesujących znalezisk. Okazało się że ślady osadnictwa liczą sobie już 6000 lat. Inne fakty świadczą że przed dwoma czy trzema tysiącami lat na terenach tych działały centra przemysłowe. Ustalono lokalizację dwóch centrów rzemieślniczych - garncarskiego drugi wyrobów z brązu i żelaza. Na terenach tych odkryto około 3000 skupisk archeologicznych. Działały one od neolitu do średniowiecza. Dowiedziono że na terenie tym  /zwłaszcza we wsi Igołomia / już wtedy funkcjonowało hutnictwo. Kwitł też handel z dalekimi krajami, czego dowodem są znalezione takie przedmioty jak: galijska fibula / zapinka / z II w.n.e czy rzymski denar cesarza Hadriana. Znaleziono  średniowieczny skarb zawierający ponad 1000 wyrobów ze srebra, w tym 600 monet z czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Brzetysława Czeskiego. Natrafiono na dymarki z okresu celtyckiego oraz okresu kultury prapolskiej. Archeolodzy natrafili na dobrze zachowany piec hutniczy z okresu lateńskiego  / II w. p.n.e /

1950 r  - najstarsza część kopalni soli w Wieliczce / wraz z Krakowem na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO /zostaje przeobrażona w Muzeum Zup Krakowskich.
1951 r - miasto zajmuje obszar 230 km kwadratowych
1952 r - powstaje Archiwum Państwowe z połączenia "Archiwum Państwowego  / zał. 1878 r / i Archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa powstałego w 1878 roku. W zbiorach tej instytucji znajduje się prawdziwy klejnot kolekcji; akt lokacji miasta Krakowa z 1257 roku
1955 r - wraca na swoje miejsce odbudowany pomnik Adama Mickiewicza. Pomnik został zniszczony przez faszystowskiego okupanta.

1956 r - powstała słynna "Piwnica pod Baranami" Przez tą kuźnię talentów przewinęli się chyba wszyscy krakowianie którzy stworzyli i tworzą coś oryginalnego w dziedzinie sztuki. Od założenia do chwili śmierci szefem i duchem tej piwnicy był Piotr Skrzynecki. Najgłośniejsze nazwiska związane z  "Piwnicą pod Baranami" to: Krzysztof Penderecki, Jerzy Bereś, Bolesław Chromy, Krystyna Lelicińska, Magda Pruszyńska, Krystyna Zachwatowicz, Kazimierz Wiśniak, Waldemar Krieger, Ewa Demarczyk, Tadeusz Kwinta, Krzysztof Litwin, Wiesław Dymny, Mieczysław Święcicki, Danuta Leszczyńska - Kluzowa, Krzysztof Komeda, Andrzej Kurylewicz, Leszek Długosz, Marek Grechuta, Wanda Warska, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Zbigniew Preisner, Anna Szałapak, Jacek Wójcicki, Jan Nowicki, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Oczywiście nie sposób wymienić tu wszystkich.

1956 r - wznawia swoją działalność Teatr Cricot pod nazwą Cricot 2. Miejsce pierwszych przedstawień to kawiarnia Domu Plastyka. Lata siedemdziesiąte dla teatru oraz Tadeusza Kantora stały się okresem szczytowej działalności. Nagrodami i pochwałami obsypane są spektakle: " Umarła klasa" i "Wielopole. Wielopole"

1957 r - pierwsze święto młodzieży studenckiej "JUWENALIA"
1961 r - na Wawel wracają z Kanady, wraz z innymi skarbami arrasy
1961 r - w grobach opatów tynieckich znaleziono złoty kielich podróżny i patenę z XI wieku. Na świecie znajdują się tylko takie dwa kielichy.
1962 r - ilość mieszkańców przekroczyła liczbę pół miliona / 517 800 / od tego też roku miasto posiada własna stację telewizyjną.

1963 r - w trakcie poważnych prac budowlano-instalacyjnych  na  Rynku Głównym dokonano niecodziennych odkryć archeologicznych. Np. u wylotu ul. Wiślnej i Rynku natrafiono na ślady pierwotnego hutnictwa sprzed 2500 lat. Odkryto że dawny teren na którym mieści się Rynek kiedyś był mocno pofałdowany. Wschodnia jego część unosiła się ku górze natomiast opadała ku zachodowi. Kościół Św. Wojciecha stał kiedyś na wzniesieniu. Znaleziono na głębokości 5 m fragmenty cisowych bel będących fragmentem pierwotnej świątyni posadowionej w tym miejscu. Być może była to pogańska gontyna. Wokół kościoła natrafiono na cmentarz. Ponadto duża część Rynku była wyłożona drewnianymi balami co świadczy że pełno tam było kładek i mostków.

1964 r - w Krakowie odbywają się uroczystości związane z 600 - leciem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1965 r - przy Plantach Krakowskich tuż u wylotu Placu Szczepańskiego powstaje kontrowersyjny architektonicznie "Bunkier Sztuki" Poprzednio w tym miejscu mieściła się secesyjna restauracja tzw. "Drobnerówka"

1966 r - pomiędzy Nową Hutą a Krakowem powstaje pas zieleni Park Kultury i Wypoczynku
1968 r - wydarzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dochodzi do starć studentów i nauczycieli akademickich z oddziałami Milicji Obywatelskiej. Była to prowokacja rządu komunistycznego chcącego usunąć niewygodnych ludzi pod pretekstem szerzącego się syjonizmu.
1970 r  - ponownie Kraków jest targany zamieszkami i wzmożonym terrorem władz komunistycznych. Tym razem z powodu strajku robotników na Wybrzeżu.
1971 r - powstaje Rada Naukowa Kraków 2000. instytucja złożona z wybitnych przedstawicieli nauki. Jej zadaniem było opracowywanie rozwoju miasta i makroregionu.
1973 r - liczba mieszkańców Krakowa przekroczyła 600 000 osób
1974 r - powstaje ustawa na szczeblu rządowym dotycząca rewaloryzacji zabytków miasta Krakowa.
1976 r - władze komunistyczne organizują na stadionach sportowych i zakładach pracy, przymusowe "spędy" masówki i potępienia rzekomych wybryków antysocjalistycznych jakie miału miejsce w Ursusie i Radomiu. Natomiast chodziło tu o ukrycie przed społeczeństwem informacji o strajkach robotniczych w ludowym " robotniczo - chłopskim państwie"
1978 r - Kraków wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa
1978 r  - otwarte zostaje Muzeum Katedralne na Wawelu.
1978 r - dotychczasowy Arcybiskup Metropolita Krakowski, kościoła rzymsko - katolickiego w Krakowie - ksiądz Kardynał Karol Wojtyła zostaje papieżem
1978 r - Powstaje  Ogólnopolskie Społeczny Komitet Odnowy Krakowa
1979 r -  wizyta w Krakowie głowy państwa watykańskiego papieża Jana Pawła II. Papież podejmowany jest  przez ówcześnie rządzące władze komunistyczne.
1980 r - fale strajków w mieście - powstanie struktur legalnej "SOLIDARNOŚCI"
1980 r - przywrócone zostaje święto pod nazwą "Dni Krakowa". W latach 1969 - 1979 nie organizowano.
1980 r  - ludność Krakowa liczy około 705 000 mieszkańców

1981 r - władze komunistyczne wprowadzają stan wyjątkowy / zwany stanem wojennym /. Przez następnych kilka lat Kraków będzie widownią bezustannych starć i walk ludności z oddziałami komunistycznego  reżimu / MO, ORMO, ZOMO, SB , ROMO / oraz wojskiem. Jest to również okres bezustannych aresztowań działaczy opozycyjnych jak i ludzi niewygodnych lub myślących inaczej niż nakazywał system komunistyczny.

1989 r - pada skompromitowany i niereformowalny ustrój komunistyczny w Polsce. Nieudolne i zależne od Związku Sowieckiego władze PRL-u oddają rządy dotychczasowej opozycji.
Lata 90-te XX w -  to okres  poważnych inwestycji w Krakowie, restauracja miasta, przywrócenie świetności Plantom krakowskim. Jednocześnie prowadzona polityka przez rozmaite partie polityczne  i obcy kapitał doprowadza do budowy w mieście tzw. hipermarketów będących bezpośrednią przyczyną kryzysu kupiectwa krakowskiego i rodzimego handlu. 
1993 - Kraków  jest świadkiem wielkiej ceremonii pogrzebowej. Prochy generała Władysława Sikorskiego  sprowadzono do Polski i pochowano je w krypcie św. Leonarda na Wawelu.
2000 r - Kraków 2000 - uznany Europejskim Miastem Kultury
2000 r - wkraczając w nowe tysiąclecie można podsumować też klęski jakie poniosło miasto na przestrzeni dziejów. Ktoś obliczył że Kraków przeżył: 16 oblężeń i okupacji / nie uwzględniając najazdów tatarskich /. 36 razy w  mieście wybuchała zaraza i epidemia, miało miejsce 13 katastrofalnych w skutkach powodzi, 28 razy doszło do ogromnych pożarów, miasto przeżyło 3 wielkie okresy głodu oraz 5 razy ziemia zadrżała pod Krakowem. Na domiar złego udokumentować można 2 wielkie naloty szarańczy na Kraków.
2001 r - wybudowano w Krakowie dwa nowe mosty na Wiśle : Praski i Grzegórzecki. W trakcie budowy jest tez most w Mogile - Nowa Huta.
2001 r - Kraków trafia do Księgi Rekordów Guinnessa za sprawą 1914 trębaczy zebranych na Rynku Głównym którzy zagrali hejnał mariacki.

2001 r -  ofiarą aktu wandalizmu i barbarzyństwa ludzkiego staje się Kościółek na Woli Justowskiej. Ten malowniczy XVIII- wieczny  drewniany kościółek znajdujący się w  sąsiedztwie Skał Panieńskich przeniesiony tu został ze wsi Komorowice. Towarzyszą mu też drewniane budynki starej karczmy oraz lamusa. Całość ma tworzyć rodzaj mini skansenu. Niestety pożar trawi w 1978 roku obiekt. Jednakże odbudowany ze zgliszcz nadal pełni funkcje sakralne.

2002 r - na skutek niefortunnego umieszczenia rusztowań z reklamami oraz silnego huraganu w Krakowie zostają poważnie uszkodzone renesansowe maszkary oraz attyka sukiennic. W tym też roku Rynek Główny /jezdnia wokół Rynku i chodniki /otrzymuje nową elegancką brukowaną nawierzchnię. Podobnie dzieje się to z wieloma ulicami w Krakowie. Ukończono też remont krakowskich kopców: Kościuszki i Piłsudskiego.

2004 r - w Krakowie umiera Czesław Miłosz. Celebracje pogrzebowe odbywają się w Bazylice Mariackiej. Kondukt żałobny przejeżdża ulicami Krakowa na Skałkę gdzie pochowano Zmarłego.

2004 r - na rynku Głównym prowadzi się prace mające na celu wymianę całej nawierzchni. W mieście powstają długo oczekiwane i potrzebne inwestycje. Trwa budowa nowego dworca autobusowego oraz całego założenia komunikacyjnego. Wmurowano kamień węgielny pod budowę gmachu operetki.

2005 r - wielki rozwój ważnych dla Krakowa planów inwestycyjnych. Ponadto trwa przebudowa Rynku Głównego.
2006 r - wybory prezydenckie wygrywa ponownie prof. Jacek Majchrowski. 
2006 r - metropolita krakowski, arcybiskup Stanisław Dziwisz został mianowany przez kardynałem
2006 r - zmarł  pisarz Stanisław Lem
2006 r - papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski odwiedził Kraków.
2006 r - otwarte zostało centrum handlowe Galeria Krakowska
2007 r - prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otworzył Pawilon Wystawienniczo-Informacyjny Wyspiański 2000
2008 r - w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, otwarto trumnę ze szczątkami gen. Władysława Sikorskiego.
2006 r - otwarto nowy gmach Opery Krakowskiej
2008 r - w 325 rocznicę rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej  odbyły się ogromne uroczystości połączone z bitwą na Błoniach oraz zaincenizowanym wjazdem Króla Jana III z małżonką  do Krakowa. Towarzyszyły im setki grup rekonstrukcji historycznych.
2010 r - uroczystości pogrzebowe Lecha i Marii Kaczyńskich, zakończone pochówkiem na Wawelu.
2010 r -powódź w Krakowie, stan Wisły osiągnął rekordowy poziom 9 metrów i 57 centymetrów . Wał na Wiśle w okolicy ulicy Nowohuckiej został przerwany.
2010 r -jubileuszowy zlot z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce. Błonia krakowskie zamieniły sięna ten okres w wielki harcerski biwak.
2010 r -Kraków gościł przedstawicieli „wszystkich religii świata” na międzynarodowym spotkaniu poświęconym sprawom dialogu i pokoju na świecie. Organizatorem była wspólnota św. Idziego i Kuria Metropolitalna w Krakowie.
2010 r -otwarto podziemne muzeum pod płytą Rynku Głównego.
2010 r -oddano do użytku Kładkę Ojca Bernatka na Wiśle. Łączy ona Kazimierz z Podgórzem
2011 r -krakowski Teatr Stu obchodził swoje 45 urodziny.
2011 r -na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. dzień 1 marca  ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to polskie święto poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. W Krakowie odbyły się uroczystości niepodległościowe.
2012 r -na Rakowicach odbył się pogrzeb Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki.
2012 r -decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Archiwum Państwowe w Krakowie zostało przekształcone w Archiwum Narodowe w Krakowie.
2013 r -Papież Franciszek ogłosił, że Kraków  będzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku..

<<< WSTECZ DO KALENDARZ DZIEJÓW - MENU<<< STRONA  GŁÓWNA